Prace plastyczne wykonane we wrześniu
17 września 2017