Prace plastyczne wykonane w październiku
17 października 2017