GRUPA I
Plan na listopad
1 listopada 2017

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA LISTOPAD W GRUPIE I

TEMAT:

  • Nazywanie panującej aktualnie pory roku. Zwrócenie uwagi na zmienność aury późną jesienią (deszcz, mgła, szron, wiatr, śnieg).
  • Dostosowanie odzieży do chłodnych dni. Oglądanie garderoby- własnej i kolegów noszonej późną jesienią. Omówienie na przykładzie ubierania misia na spacer, kolejności zakładania poszczególnych części garderoby uzasadnienie wyboru.
  • Rozpoznawanie i nazywanie kilku żyjących w naturalnym środowisku zwierząt (jeż, wiewiórka, , sikorka, wróbel).

  • Zasygnalizowanie zjawisk odlotu niektórych ptaków ( bocian, jaskółka) na zimę, zasypiania niektórych zwierząt (jeż, niedźwiedź), przypomnienie o konieczności pomocy ptakom zimującym. Nauka fragmentu wiersza pt. „Przed zimą”.

  • Tworzenie zbiorów wieloelementowych z poszczególnych elementów. Liczenie w zakresie liczby 2. Tworzenie zbioru.

  • Poznawanie różnorodnych technik plastycznych: malowanie farbami plakatowymi, kredkami i flamastrami; lepienie z masy solnej i plasteliny; wyklejanka z kolorowego papieru.