Prace plastyczne wykonane w listopadzie
17 listopada 2017