GRUPA I
Plan na grudzień
1 grudnia 2017

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
na grudzień 2017 w grupie I „Misie

Temat: „Czekamy na święta”

  • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami Bożonarodzeniowymi
  • Wdrażanie do uważnego słuchania i odpowiadania na pytania, kształtowanie mowy i rozwijanie słownika czynnego i biernego
  • Kształtowanie nawyków higienicznych: przed posiłkiem, w trakcie posiłku i po posiłku
  • Kształtowanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole i posługiwania się łyżką i widelcem, próba przełamywania nawyków żywieniowych
  • Kształtowanie nawyków do relaksacji w trakcie pór odpoczynku, nie przeszkadzania innym, wyciszanie się
  • Wdrażanie do rozwijania czynności manualnych za pomocą różnych form środków przekazu
  • Nauka nowych wierszy i piosenek o tematyce świątecznej
  • Kształtowanie prawidłowej postawy przy stole oraz podczas zabaw ruchowych i swobodnych
  • Porządkuje miejsce pracy po skończonym działaniu
  • Wzmacnianie wzajemnych relacji w rodzinie opartych na szacunku, akceptacji i miłości