Prace plastyczne, które wykonaliśmy w grudniu
29 stycznia 2018