GRUPA I
1 lutego 2018

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
na luty 2018 w grupie I „Misie”

Temat: „Kocie zabawy”

 • Wdrażanie do uważnego słuchania i odpowiadania na pytania, kształtowanie mowy i rozwijanie słownika czynnego i biernego
 • Kształtowanie nawyków higienicznych: przed posiłkiem, w trakcie posiłku i po posiłku
 • Kształtowanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole i posługiwania się łyżką i widelcem, próba przełamywania nawyków żywieniowych
 • Kształtowanie nawyków w trakcie trwania odpoczynku,
  nie przeszkadzania innym, wyciszanie się
 • Wdrażanie do rozwijania czynności manualnych za pomocą różnych form środków przekazu
 • Zapoznanie z przyzwyczajeniami kota, jego wyglądu i ulubionymi zabawami
 • Wdrażanie do różnicowania i dostrzegania podobieństw na obrazkach, przedmiotach
 • Rozwijanie zdolności matematycznych: rytmy, liczenie na konkretach, porównywanie, posługiwanie się określeniami: duży – mały, większy – mniejszy
 • Zapamiętanie numerów alarmowych: 112, 997, 998, 999
 • Wdrażanie do przeliczania zbiorów jednoelementowych
 • Obserwacja doświadczeń w sali i w przyrodzie