GRUPA I
Zamierzenia na marzec 2018
1 marca 2018

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE  NA MARZEC W GRUPIE  „MISIÓW”

Temat:   „NASZ PRZYJACIEL PIESEK”

Wyrabianie w dzieciach pozytywnego stosunku do zwierząt hodowanych w przedszkolu i w domu (pies).

Nabywanie przez dzieci wiadomości o psach (ich wyglądzie, potrzebach, zwyczajach, sposobie poruszania się itd.)

Zgromadzenie w sali zabawek- piesków – próby nadawania im imion, opisywanie ich wyglądu, porównywanie, liczenie, segregowanie.

Oglądanie i czytanie książeczek i albumów o pieskach.

Ćwiczenia usprawniająca mięśnie narządów mowy.

Poznawanie przez dzieci piosenek i wierszy o pieskach.

Spotkanie z pieskiem i jego właścicielem w przedszkolu.

Temat:  „WIELKANOCNE ZWYCZAJE”

Oglądanie świątecznych dekoracji, wypowiadanie się na temat ich wyglądu, kolorów, porównywanie wielkości, przeliczanie.

Wspólne dekorowanie sali wykonanymi przez dzieci pracami (pisankami, kurczakami).

Słuchanie wierszy i piosenek związanych z tematem.

Spotkanie integracyjne „Wielkanocne zabawy” -zaproszenie rodziców na wspólną zabawę z dziećmi do przedszkola.