AKTUALNOŚCI
Harmonogram spotkań dla rodziców 6- latków w szkołach podstawowych na Woli
16 stycznia 2019
HARMONOGRAM  DODATKOWYCH SPOTKAŃ DLA RODZICÓW 6-LATKÓW
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY
Lp. Nazwa szkoły Adres Telefon/e-mail Termin spotkania
1. Szkoła Podstawowa nr 25                                im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Grzybowska 35 22 620 39 15    sp25@edu.um.warszawa.pl 24.01.2019 r. godz.17.30
2. Szkoła Podstawowa nr 26                                     im. Mirosława Biernackiego ul. Miedziana 8 22 620 45 02                                         sp26@edu.um.warszawa.pl 22.01.2019 r. godz.18.00
3. Szkoła Podstawowa nr 63                                      im. Zawiszy Czarnego ul. Płocka 30 22 632 37 46                             sp63@edu.um.warszawa.pl 24.01.2018 r. godz.17.30
4. Szkoła Podstawowa nr 132                                     im. Sandora Petöfiego ul. Grabowska 1 22 836 85 16 sp132@edu.um.warszawa.pl 23.01.2019 r. godz.17.00
5. Szkoła Podstawowa nr 139                                   im. Ludwiki Wawrzyńskiej ul. Syreny 5/7 22 632-59-94 sp139@edu.um.warszawa.pl 24.01.2019 r. godz.17.00
6. Szkoła Podstawowa nr 148                                   im. Hugona Kołłątaja ul. Ożarowska 69 22 836-28-73 sp148@edu.um.warszawa.pl 21.01.2019 r. godz.17.30
7. Szkoła Podstawowa nr 166                                    im. Żwirki i Wigury ul. Żytnia 40 22 632-01-08 sp166@edu.um.warszawa.pl 18.01.2019 r. godz.18.00
8. Szkoła Podstawowa nr 221                                          z Oddziałami Integracyjnymi                                   im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej ul. Ogrodowa 42/44 22 620-17-40 sp221@edu.um.warszawa.pl 24.01.2019 r. godz.17.00
9. Szkoła Podstawowa nr 222                             im. Jana Brzechwy ul. Esperanto 7a 22 838-19-94 sp222@edu.um.warszawa.pl 22.01.2019 r. godz.18.00
10. Szkoła Podstawowa nr 225                                     im. Józefa Gardeckiego ul. Brożka 15 22 836 14 74  sp225@edu.um.warszawa.pl 23.01.2019 r. godz.17.00
11. Szkoła Podstawowa nr 234                                   im. Juliana Tuwima ul. Esperanto 5 22 838 16 83 sp234@edu.um.warszawa.pl 21.01.2019 r. godz.18.00
12. Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej ul. Elekcyjna 21/23 22 836 47 64 sp236@edu.um.warszawa.pl 24.01.2019 r. godz.18.00
13. Szkoła Podstawowa nr 238                                   im. Christo Botewa ul. Redutowa 37 22 836 79 42                                        sp238@edu.um.warszawa.pl 21.01.2019 r. godz.18.00
14. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317                 im.  Edmunda Bojanowskiego ul. Deotymy 37 22 836 03 12    spi317@spi317.edu.pl
14.02.2019 r.,                                                21.02 2019 r.;                               07.03.2019 r. godz.17.00
15. Szkoła Podstawowa nr 351                                                  im. Bolesława Prusa ul. Jana Olbrachta 48/56 22 836 64 18         sp351@edu.um. warszawa.pl 24.01.2019 r. godz.17.00
16. Szkoła Podstawowa nr 386                                      im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Grenady 16 22 632 14 60 sp386@edu.um.warszawa.pl 23.01.2019 r. godz.17.30
17. Szkoła Podstawowa nr 387                                               im. Szarych Szeregów ul. Kasprzaka 1/3 22 632 23 17 sp387@edu.um.warszawa.pl 19.01.2019 r. godz.11.00
18. Szkoła Podstawowa nr 388                                                im. Jana Pawła II ul. Deotymy 25/33 22 836 03 41 sekretariat@sp388.edu.pl 23.01.2019 r. godz.17.30
19. Szkoła Podstawowa nr 389                                                im. Stefana Starzyńskiego ul. Smocza 19 22 838 11 05          sp389@edu.um.warszawa.pl 23.01.2019 r. godz.17.30
Font Resize
Wysoki kontrast