Warsztaty naukowe – jak widzą zwierzęta?
24 lutego 2019

Jak widzą ludzie dokładnie to wiemy, a zwierzęta widzą inaczej. Okazuje się, że niektóre widzą obrazy tylko czarno-białe, a np. pieski widzą trzy kolory: żółty, niebieski, fioletowy. Ptaki natomiast spostrzegają kolory jaskrawe. Na warsztatach obejrzeliśmy przekrój oka, sami rysowaliśmy źrenicę i tęczówkę, obserwowaliśmy też jak się zmienia źrenica pod wpływem światła. Biała kulka, która tworzy oko i którą my nazywaliśmy białkiem to twardówka. Dowiedzieliśmy się, ze światło z telefonu komórkowego jest bardzo szkodliwe dla oczu, także postanowiliśmy unikać oglądania bajek z telefonu.