AKTUALNOŚCI
Rytmika w domu – propozycje zabaw i ćwiczeń
18 marca 2020

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy propozycje zabaw i ćwiczeń rytmicznych podesłanych przez naszą panią od rytmiki.


 

ZABAWY I ĆWICZENIA RYTMICZNE   –   EWA ŻAK

Obszar 1.     Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:

  • dostosowuje się do ustalonych reguł w zabawach ruchowych.

Obszar 2.    Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec:

  • reaguje zmianą ruchu na proste sygnały dźwiękowe.

Formy:  indywidualna, zbiorowa.

Metody:  podające (opis, wyjaśnienia), praktyczne (pokaz, ćwiczenia), zabawowa (zawierająca w sobie formy naśladowczą i zadaniową).

Środki dydaktyczne:   bębenek, krążek dla każdego dziecka, wesoła, skoczna muzyka z płyty cd, magnetofon.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I Część wstępna:

1.  Zabawa orientacyjno-porządkowa „Dzieci do domu” – dzieci swobodnie biegają po sali przy dźwiękach bębenka. Na przerwę w muzyce i   sygnał słowny każde dziecko staje na krążku.

II Część główna:

2.  Zabawa naśladowcza „Koła” – dzieci ilustrują ruchem treść rymowanki:

„Koła małe, koła duże, rączki w bok i rączki w górze,
Tak się drzewa kołysały, a tak prosto dzieci stały.”

3.  Zabawa bieżna „Samochody do garażu” – każde dziecko trzyma krążek-kierownicę. Na sygnał słowny „jedziemy” dzieci powoli biegną za   nauczycielką. Na polecenie „samochody do garażu” dzieci stają przy ścianie.

4.  Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Znikające koło” – na zapowiedź „koło jest” dzieci stojąc w rozsypce podnoszą koła oburącz nad  głowę. Na zapowiedź „koła nie ma” wykonują przysiad kładąc koło na podłodze.

5.  Zabawa ruchowa twórcza przy muzyce „Lubimy tańczyć” – dzieci poruszają się w dowolny sposób przy muzyce. Gdy muzyka milknie dzieci

kładą się na dywanie.

III Część końcowa:

6.  Marsz dookoła dywanu za nauczycielką przy dźwiękach bębenka. Nauczycielka reguluje tempo marszu uderzając szybko lub wolno w       bębenek.

7. Nagrodzenie dzieci np. naklejkami za udział w zajęciach.

 

 

Zabawy ruchowe dla dzieci  – sieć pająka

Do naszej kolejnej kreatywnej zabawy ruchowej potrzebujecie długą włóczkę, kolorowe piłeczki i małe krzesełka. Po całej sali rozstawiamy w różnych miejscach krzesełka, a pomiędzy nimi rozwijamy włóczkę, tworząc w ten sposób ogromną sieć pająka.

Następnie wysypujemy na podłogę kolorowe piłeczki. Na mój sygnał dzieci zmieniają się w małe pajączki i chodzą pomiędzy nitkami sieci tak, aby jej nie uszkodzić. Gdy wypowiadam jakiś kolor pajączki zbierają piłeczki na przykład w kolorze niebieskim i zanoszą je do koszyka. Ta zabawa również była już wielokrotnie sprawdzona i zawsze jest niezawodna. Dzieci potrafią się tak bawić kilkanaście minut, a przy tym świetnie rozwijają koordynację ruchową i dużą motorykę.

,Kto potrafi tak jak ja”

dzieci próbują utrzymać równowagę podczas naśladowania czynności demonstrowanych przez nauczyciela:

– rysowania na podłodze kółka palcami stóp

– stania na jednej nodze jak bocian

– podnoszenia kolana i przekładania pod nim woreczka

– stania na jednej nodze i próby klaśnięcia nad głową

– chodzenia z woreczkiem na głowie

– chodzenia z woreczkiem na stopie

– obracania się dookoła i stania na jednej nodze

– stania na jednej nodze i klaskania nad głową

–chodzenia z zamkniętymi oczami w przód, a następnie w tył.

 

„Defilada”

Podczas muzyki dzieci maszerują krokiem defiladowym, prostując kolana. Na przerwę

w muzyce robią w tył zwrot. Powrót muzyki oznacza ponowny marsz. Na hasło: „bacz

‑ność” dzieci zatrzymują się w postawie wyprostowanej, a na hasło: „spocznij” – kładą się na dywanie

 

„Rajd”

dzieci stoją w rozsypce, a nauczyciel wymienia miejsca, które mijają uczestnicy rajdu po

planecie. dzieci reagują właściwym ruchem na polecenia:

– Przepływają morze – szerokie ruchy ramion – kraul

– Biegną przez równiny – bieg w miejscu

– Wspinają się na góry – naprzemienne unoszenie ramion i nóg

– Maszerują po pustyni – marsz w miejscu

 

„Biegamy”

cd – Muzyka do biegu: akompaniament do piosenki Tunel ze zbioru M. Tańskiej lub inna

Dzieci biegają do muzyki. W przerwie wykonują polecenia nauczyciela:

– stańcie na jednej nodze

– zróbcie przysiad

– połóżcie się na podłodze i zróbcie „rowerek”

– połóżcie się na brzuchu i pokołyszcie się na boki

– usiądźcie na dywanie z wyprostowanymi nogami i spróbujcie złapać się za stopy

Font Resize
Wysoki kontrast