AKTUALNOŚCI
Język angielski – propozycje zabawy i nauki w domu- cz.III
6 kwietnia 2020

JĘZYK ANGIELSKI – KWIECIEŃ- grupa MISIE

 

W kwietniu zajmujemy się tematem Farm animals – zwierzęta w gospodarstwie. Dzieci poznają nazwy niektórych zwierząt wiejskich, rozpoznają je po odgłosach oraz zapamiętują kolejne piosenki i rymowanki. Dowiadują się też jak brzmią odgłosy rożnych zwierząt z farmy po angielsku.

 

Słownictwo:

farm – farma

dog – pies

cat – kot

mouse – mysz

duck – kaczka

cow – krowa

horse – koń

pig – świnia

sheep – owca

elephant – słoń

sad – smutny

happy – wesoły, szczęśliwy

hungry – głodny

 

Dzieci rozumieją polecenia i zwroty:

I am hungry. – Jestem głodny/głodna.

(Let’s) be a (duck). – Udawaj (kaczkę).

What’s this? – Co to jest?

Is it a (cow)? – Czy to jest (krowa)?

Show me a (pig). – Pokaż mi (świnię).

What does a (sheep) say? – Co mówi (owca)?

What animal am I? – Jakim jestem zwierzęciem?

I’m (a duck). – Jestem (kaczką).

Am I a horse? – Czy ja jestem (koniem)/ Czy ja udaję (konia)?

Oink, oink – odgłos świni

Neigh, neigh – odgłos konia

Woof, woof (lub bow-wow)– odgłos psa

Baa, baa – odgłos owcy

Quack, quack – odgłos kaczki

(kot i krowa – takie same odgłosy jak w języku polskim)

Abracadabra, listen to me, now you’re (a pig), one, two, three! – zaklęcie zmieniające dzieci w poszczególne zwierzęta J

 

Piosenki i wierszyki:

 1) Dog, cat, cow

Dog, cat, cow (x2)

Chicken, duck (x2)

Pig, sheep, horse (x2)

On the farm, on the farm.

Rymowanka jest mówiona na melodię utworu “Panie Janie”, dodatkowo dzieci klaszczą w rytm.

 

2) How are you today?

Hello, hello,

How are you today?

I am happy, happy, happy.

Hello, hello,

How are you today?

I am sad, sad, sad.

 Hello, hello,

How are you today?

I am hungry, hungry, hungry.

Podczas piosenki dzieci witają się i naśladują różne nastroje.

3) Fun Animals Song! | Walk Around the Farm

Let’s take a walk around the farm,
around the farm,
around the farm.
Let’s take a walk around the farm,
What do you SEE?

A cow! A cow!
A dog! A dog!
A duck! A duck!
A horse! A horse!
A pig! A pig!
A sheep! A sheep!
That’s what you SEE!

Let’s take a walk around the farm,
around the farm,
around the farm.

Let’s take a walk around the farm,
What do you HEAR?

Moo! (A cow!)
Ruff, ruff, ruff! (a dog!)
Quack, quack, quack (a duck!)
Neigh! (a horse!)
Oink, oink, oink (a pig!)
Baa! (a sheep!)
That’s what you HEAR!

Let’s take a walk around the farm,
around the farm,
around the farm.
Let’s take a walk around the farm,
What do you SEE?
Let’s take a walk. (x 8)

Moo! (Good-bye Cow!)
Ruff, ruff, ruff! (Good-bye, Dog!)
Quack, quack, quack (Good-bye, Duck!)
Neigh! (Good-bye, Horse!)
Oink, oink, oink (Good-bye, Pig!)
Baa! (Good-bye, Sheep!)
(Elephant Sound) Good-bye, Elephant.
Elephant?
On the farm?
No!!!!!

Dzieci idą na spacer po farmie i spotykają kolejno wymienione w piosence zwierzęta, a na koniec słyszą słonia, który zabłądził na farmie.

 

4) Old MacDonald had a farm

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O!

And on this farm he had a cow, E-I-E-I-O!

With a moo-moo here and a moo-moo there

Here a moo, there a moo, everywhere a moo-moo!

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O!

 

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O!

And on this farm he had a pig, E-I-E-I-O!

With an oink-oink here…

 

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O!

And on this farm he had a dog, E-I-E-I-O!

With a woof-woof here…

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O!

And on this farm he had a duck, E-I-E-I-O!

With a quack-quack here….

 

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O!

And on that farm he had a horse, E-I-E-I-O!

With a neigh-neigh here….

 

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O!

And on this farm he had a sheep, E-I-E-I-O!

With a baa-baa here….

Podczas śpiewania dzieci udają kolejne zwierzęta z farmy Pana MacDonalda lub (druga opcja) podnoszą figurki albo obrazki zwierząt z farmy gdy usłyszą nazwę danego zwierzęcia w piosence.

 

2) https://www.youtube.com/watch?v=teMU8dHLqSI

3) https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM

4) https://www.youtube.com/watch?v=RQtxx8Wou6c

 

 

J.ANGIELSKI – KWIECIEŃ – grupy MOTYLKI,RYBKI,PSZCZÓŁKI

 

W kwietniu w związku ze Świętami Wielkiej Nocy dzieci poznają wielkanocne słownictwo i dwie kolejne świąteczne piosenki. Oceniają także rozmiar przedmiotów (duży/ mały). Dzieci uczą się także określać położenie czegoś lub kogoś za pomocą przyimków miejsca.

Słownictwo:

birds – ptaki

cookie – ciasteczko

panda – panda

bear – miś

rabbit – królik

penguin – pingwin

kangaroo – kangur

big – duży

small – mały

chicken – kurczak wielkanocny

chicks/ chickens – kurczaki

butterflies – motyle

basket – koszyk

My egg is (red). – Moje jajko jest (czerwone).

on – na

in – w

under – pod

by – obok

spider – pająk


Dzieci rozumieją polecenia i zwroty:

Who took the cookie? – Kto zabrał ciasteczko?

Who – me? – Kto – ja?

Not me! – To nie ja!

Where is the spider? – Gdzie jest pająk?

Bring us eggs for Easter – Przynieś nam pisanki na Święta.

Come and put an egg inside. – Podejdź i włóż pisankę.

 

Piosenki i wierszyki:

1) On, in, under, by

On, in, under, by.
On, in, under, by.
On, in, under, by.
Where is the spider?
On.

On, in, under, by.
On, in, under, by.
On, in, under, by.
Where is the spider?
In.

On, in, under, by.
On, in, under, by.
On, in, under, by.
Where is the spider?
Under.

On, in, under, by.
On, in, under, by.
On, in, under, by.
Where is the spider?
By.

On, in, under, by.
On, in, under, by.
On, in, under, by.
Bye bye!

Podczas piosenki dzieci wkładają pająka do pudełka, na pudełko, pod nie oraz kolejno kładą go przy pudełku. Druga opcja – zabawa z dłonią i pięścią (dłoń to pająk, pięść to pudełko).

 

2) Who took the cookie?

Who took the cookie from the cookie jar?
Panda took the cookie from the cookie jar.
Who me? Yes, you! Not me!
Then who? Rabbit!

Who took the cookie from the cookie jar?
Rabbit took the cookie from the cookie jar.
Who me? Yes, you! Not me!
Then who? Bear!

Who took the cookie from the cookie jar?
Bear took the cookie from the cookie jar.
Who me? Yes, you! Not me!
Then who? Penguin!

Who took the cookie from the cookie jar?
Penguin took the cookie from the cookie jar.
Who me? Yes, you! Not me!
Then who? Kangaroo!

Who took the cookie from the cookie jar?
Kangaroo took the cookie from the cookie jar.
Who me? Yes, you!
Okay, okay…I took the cookie!
I took the cookie from the cookie jar.
The yummy, yummy cookie from the cookie jar.
Are you hungry?
Uh-huh. Let’s share!
Who wants some cookie?
I do!
Me, me, me!

Podczas piosenki dzieci klaszczą na zmianę w ręce i uderzają w kolana. Pięć wybranych dzieci udaje zwierzęta wspomniane w piosence. Pozostali próbują dowiedzieć się które ze zwierząt zabrało ciasteczko.

 

3) Easter rabbit (English Adventure Starter TB str.92)

Easter Rabbit, Easter Rabbit

Hop, hop, hop. Hop, hop, hop.

Bring us eggs for Easter

Bring us eggs for Easter

Never stop. Never stop. (x2)

Piosenka na melodię „Panie Janie”. Dzieci kolejno: przykładają dłonie do głowy udając zajączka wielkanocnego, „niosą” koszyczek, podskakują w miejscu i ponownie skaczą naśladując zająca.

 

4) Easter basket song

A tisket, a tasket
I have an Easter basket.
Come and put an egg inside
My pretty Easter basket.

A basket, a basket
I have an Easter basket
Come and put an egg inside
My pretty Easter basket

Podczas piosenki dzieci podają sobie w kole koszyk. Za każdym razem na słowa come and put an egg inside wkładają jedną pisankę do koszyka.

 

1) https://www.youtube.com/watch?v=DHb4-CCif7U

2) https://www.youtube.com/watch?v=OzKY5YHnOTg

3) English Adventure Starter, Bogucka, M., Hasse, M., Pearson Education Limited 2005

4) https://www.youtube.com/watch?v=85iD8QA9X_M

 

J.ANGIELSKI – KWIECIEŃ – grupy – KOTKI I BIEDRONKI

 

W kwietniu dzieci utrwalają nazwy kolorów, liczenie do 10 i oceniają rozmiar przedmiotów – duży/ mały. W związku ze Świętami Wielkanocnymi wprowadzamy wielkanocne słownictwo i świąteczne piosenki. Dzieci poznają również nową piosenkę w formie zabawy ruchowej i kilka nowych poleceń.

 

Słownictwo:

one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Touch… – Dotknij…

Jump. – Skacz.

Walk. – Idź/ spaceruj.

Skip. – Skacz na skakance.

Shake… – Potrząsaj…

Swim… – Pływaj…

Fly… – Fruwaj…

Run… – Biegaj…

big – duży

small – mały

Easter – Wielkanoc

Easter egg – pisanka

Easter rabbit/ bunny – zajączek wielkanocny

chicken/ chick – kurczak

basket – koszyk

white (Easter) egg – biała pisanka

One, two, three. Open your eyes and look around! – Jeden, dwa, trzy. Otwórz oczy i rozejrzyj się dookoła!

 

Dzieci rozumieją polecenia i zwroty:

How many eggs? – Ile jajek?

Is it big or small? – Czy to jest duże czy małe?

Go and find a (pink) egg. – Idź poszukać (różowej) pisanki.

 

Piosenki i wierszyki:

 

 

1)Around a circle | Action songs for kids

Jump around a circle and stop! Touch your head 4 times! 1, 2, 3, 4!

Walk around a circle and stop! Touch your nose 5 times! 1, 2, 3, 4, 5!

Hop around a circle and stop! Touch your mouth 6 times! 1, 2, 3, 4, 5, 6!

Skip around a circle and stop! Touch your shoulders 7 times! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7!

Shake around a circle and stop! Touch your arms 8 times! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8!

Swim around a circle and stop! Touch your back 9 times! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9!

Fly around a circle and stop! Touch your legs 10 times! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!

Run around a circle! Everybody sit down.

Dzieci chodzą w kole i wykonują kolejne polecenia z piosenki.


2)  Easter eggs

Easter eggs,

Easter eggs,

Where are they?

Where are they?

Open your eyes and look around!

Open your eyes and look around! (X2)

Dzieci rozglądają się po sali w poszukiwaniu ukrytych kolorowych pisanek.

 

3)Easter rabbit (English Adventure Starter TB str.92)

Easter Rabbit, Easter Rabbit

Hop, hop, hop. Hop, hop, hop.

Bring us eggs for Easter

Bring us eggs for Easter

Never stop. Never stop. (x2)

Piosenka na melodię „Panie Janie”. Dzieci kolejno: przykładają dłonie do głowy udając zajączka wielkanocnego, „niosą” koszyczek, podskakują w miejscu i ponownie skaczą naśladując zająca.

 

4)Easter basket

A tisket, a tasket
I have an Easter basket.
Come and put an egg inside
My pretty Easter basket.

A basket, a basket
I have an Easter basket
Come and put an egg inside
My pretty Easter basket

Podczas piosenki dzieci podają sobie w kole koszyk. Za każdym razem na słowa come and put an egg inside wkładają jedną pisankę do koszyka.

 

 

 

Olga Jankowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font Resize
Wysoki kontrast