EKO Z TWOJĄ WOLĄ
Słuchanie wiersza Teresy Fiutowskiej „Nasz ogród”
2 września 2020

W ogródku przedszkolnym słuchanie wiersza Teresy Fiutowskiej „ Nasz ogród”. Oglądanie terenu „przypisanego” do grupy „Motylki”. Zachęcenie dzieci do dbania o czystość w ogrodzie – sprzątanie śmieci. Odszukanie wszystkich koszy na śmieci znajdujących się na terenie ogródka. Zachęcenie dzieci do dbania o rośliny rosnące na terenie ogródka – „ oglądamy nie zrywamy”.

Font Resize
Wysoki kontrast