EKO Z TWOJĄ WOLĄ
„Czy to nasze?” – zapoznanie dzieci z treścią utworu Heleny Bechler
18 września 2020

„Czy to nasze?” – zapoznanie dzieci z treścią utworu Heleny Bechler. Porównywanie wyglądu przyrody przed działalnością człowieka i po jego ingerencji. Wyciąganie wniosków.

Font Resize
Wysoki kontrast