EKO Z TWOJĄ WOLĄ
„Jak Miś Baryłka o las dbał i wszystkie odpady segregował”
25 września 2020

„Jak Miś Baryłka o las dbał i wszystkie odpady segregował” słuchanie opowiadania P. Gradowskiego. Zachęcenie dzieci do segregowania śmieci. Przypomnienie jakie odpady wrzucamy do jakiego kosza. Zapoznanie dzieci z pojęciem recykling.

Font Resize
Wysoki kontrast