Nasze przedszkole
jest słoneczne, radosne i opiekuńcze
Naszym celem jest tworzenie przedszkola środowiskowego z radosnymi dziećmi, które otaczamy opieką i zaspokajamy ich indywidualne potrzeby. Chcemy to osiągnąć przez budowanie wzajemnej podmiotowości w całym środowisku przedszkolnym. Wyróżnia nas: otwartość i gotowość do współpracy, profesjonalizm i ciągłe doskonalenie.
Marzena Ostrowska / Dyrektor Przedszkola nr 273

KADRA 2018/2019

GRUPA I
Misie

Nauczyciele grupy
Aneta Bartnicka-Kierylak
Marta Tkaczyk

Pomoc nauczyciela
Karolina Stróż

Pracownik obsługi
Emilia Kowalska

GRUPA II
Kotki

Nauczyciele grupy
Agata Topolowska
Małgorzata Godlewska
Marzena Ostrowska

Pomoc nauczyciela
Wiktoria Sobolewska

Pracownik obsługi
Marta Nowińska-Wąsowska

GRUPA III
Biedronki

Nauczyciele grupy
Dominika Olechno
Małgorzata Godlewska

Pomoc nauczyciela
---

Pracownik obsługi
Jolanta Nowak

GRUPA IV
Motylki

Nauczyciele grupy
Barbara Osińska

Pracownik obsługi
Anna Rybicka

GRUPA V
Pszczółki

Nauczyciele grupy
Renata Słabuszewska

Pracownik obsługi
Jolanta Bystrzejewska

GRUPA VI
Rybki

Nauczyciele grupy
Karolina Świtaj-Wirtek
Marta Misztela

Pracownik obsługi
Anna Cioth

LOGOPEDA

PONIEDZIAŁEK

7.30 - 12.00

CZWARTEK

8.00 - 12.00

WTOREK

10.00 - 17.00

PIĄTEK

8.00 - 12.00

„GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA”

WTOREK

Grupa IV
13.00 – 13.20

Grupa III
13.20 – 13.40

Grupa V
13.40 – 14.00

Grupa VI
14.00 – 14.30

PIĄTEK

Grupa III
9.10 – 9.30

Grupa IV
9.30 – 9.50

Grupa VI
9.50 – 10.20

Grupa V
10.20 – 10.40

JĘZYK ANGIELSKI

PONIEDZIAŁEK

Grupa I   9:30 – 9:45

Grupa II   9:45 – 10:00

Grupa V   10:00 – 10:20

Grupa III   10:20 – 10:40

Grupa IV   10:40 – 11:00

Grupa VI   11:00 – 11:30

PIĄTEK

Grupa I   9:30 – 9:45

Grupa II   9:45 – 10:00

Grupa V   10:00 – 10:20

Grupa III   10:20 – 10:40

Grupa IV   10:40 – 11:00

Grupa VI   11:00 – 11:30

RYTMIKA

PONIEDZIAŁEK

Grupa VI   13.30 – 14.00

Grupa V   14.00 – 14.22

Grupa III   14.22 – 14.44

Grupa IV   14.44 – 15.06

Grupa II   15.06 – 15.23

Grupa I   15.23 – 15.40

CZWARTEK

Grupa VI   8.30 – 9.00

Grupa III   9.00 – 9.22

Grupa V   9.22 – 9.44

Grupa II   9.44 – 10.01

Grupa I   10.01 – 10.18

Grupa IV   10.18 – 10.44

INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

Zachęcamy Państwa do zakupu ubezpieczenia poprzez specjalnie dedykowany portal, który znajduje się pod adresem

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

Nr ID Klienta, przypisany i identyfikujący przedstawioną ofertę to: 6gcwt

Tabela uszczerbków
Procedura zgłoszenia szkody
Ubezpieczenie EDU Plus
Postanowienia dodatkowe
Oferta opis

INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH

OPŁATY ZA ŻYWIENIE DZIECKA ORAZ RADĘ RODZICÓW DOKONUJEMY DO 10-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

Opłaty za żywienie można dokonać:

  • gotówką w przedszkolu
  • przelewem na rachunek bankowy nr 30 1030 1508 0000 0005 5061 9059 po wcześniejszym uzgodnieniu takiej formy płatności z kierownikiem gospodarczym
  • gotówką w kasie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy ul. Rogalińska 2

Zmianę formy płatności można zadeklarować przed naliczeniem opłat. tzn. aby zadeklarować zmianę formy płatności od grudnia należy poinformować o tym kierownika przedszkola do końca listopada.

 
WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW MOŻNA DOKONAĆ TYLKO GOTÓWKĄ W PRZEDSZKOLU.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁACENIA RADY RODZICÓW ZA CAŁY ROK SZKOLNY Z GÓRY.

STATUT PRZEDSZKOLA

Statut Przedszkola nr 273 w Warszawie

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SZANOWNI RODZICE!

Informujemy, że Przedszkole nr 273 w Warszawie przetwarza wizerunki wychowanków (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:

  • funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz ich rodzicom oraz
  • związanych z promocją Przedszkola nr 273 – na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

    Administratorem danych osobowych (wizerunków) przetwarzanych w powyższych celach jest Przedszkole nr 273 W Warszawie z siedzibą: ul. Jana Olbrachta 28., 01-111 Warszawa.Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Przedszkole nr 273. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Przedszkole nr 273 w Warszawie NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na naszych uroczystościach, a następnie zamieszczanie ich w Internecie).

    Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym wychowanków) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica / opiekuna prawnego dziecka.Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.
Monitoring
Uroczystości
Wydarzenia otwarte
Klauzula monitoring
Klauzula informacyjna