OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SZANOWNI RODZICE!

Informujemy, że Przedszkole nr 273 w Warszawie przetwarza wizerunki wychowanków (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:

  • funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz ich rodzicom oraz
  • związanych z promocją Przedszkola nr 273 – na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

    Administratorem danych osobowych (wizerunków) przetwarzanych w powyższych celach jest Przedszkole nr 273 W Warszawie z siedzibą: ul. Jana Olbrachta 28., 01-111 Warszawa.Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Przedszkole nr 273. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Przedszkole nr 273 w Warszawie NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na naszych uroczystościach, a następnie zamieszczanie ich w Internecie).

    Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym wychowanków) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica / opiekuna prawnego dziecka.Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.

Monitoring

Uroczystości

Wydarzenia otwarte

Klauzula monitoring

Klauzula informacyjna

Font Resize
Wysoki kontrast