INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH

OPŁATY ZA ŻYWIENIE DZIECKA ORAZ RADĘ RODZICÓW DOKONUJEMY DO 10-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

Opłaty za żywienie można dokonać:

  • gotówką w przedszkolu
  • przelewem na rachunek bankowy nr 30 1030 1508 0000 0005 5061 9059 po wcześniejszym uzgodnieniu takiej formy płatności z kierownikiem gospodarczym
  • gotówką w kasie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy ul. Rogalińska 2

Zmianę formy płatności można zadeklarować przed naliczeniem opłat. tzn. aby zadeklarować zmianę formy płatności od grudnia należy poinformować o tym kierownika przedszkola do końca listopada.

 
WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW MOŻNA DOKONAĆ TYLKO GOTÓWKĄ W PRZEDSZKOLU.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁACENIA RADY RODZICÓW ZA CAŁY ROK SZKOLNY Z GÓRY.