INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH

OPŁATY ZA ŻYWIENIE DZIECKA ORAZ RADĘ RODZICÓW DOKONUJEMY DO 10-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

Wpłaty za żywienie dokonujemy tylko przelewem

  • na rachunek bankowy nr 30 1030 1508 0000 0005 5061 9059
  • tytułem: żywienie za miesiąc (bieżący), za (imię i nazwisko dziecka)
  • odbiorca przelewu: Przedszkole nr 273, ul. Jana Olbrachta 28, 01-111 Warszawa
  • kwota: Kwota co każdy miesiąc jest inna. Informacja jest wysłana wcześniej na podany przez rodzica adres email, w przypadku wątpliwości lub nie otrzymania emaila  kwotę do zapłaty proszę uzgadniać z kierownikiem.  Proszę o nie  zaokrąglanie kwot. Musi być dokładnie co do grosza!

Wpłaty za Radę Rodziców dokonujemy tylko przelewem

  • na rachunek bankowy nr 03 1610 1351 2110 0420 0395 0001
  • tytułem: składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecko, za jaki okres
  • odbiorca przelewu: Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 273
  • kwota: Wpłacają Państwo kwoty jakie deklarują Państwo na początku roku szkolnego. Można opłacić kilka miesięcy lub cały rok z góry, należy to zaznaczyć w tytule przelewu.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁACENIA RADY RODZICÓW ZA CAŁY ROK SZKOLNY Z GÓRY.

Font Resize
Wysoki kontrast