Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2019-2020

Dni otwarte
Terminy przyjmowania wniosków
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli I oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Kryterium dochodowe

REKRUTACJA DO ZERÓWEK 2019-2020

Dni otwarte w SP
Harmonogram dni otwartych w SP
Zerówkowicze na start
Bon 6-latka