Rekrutacja

ZERÓWKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

W zakładce Rekrutacja prezentujemy „Wolski bon edukacyjny”, gdzie znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Rada m.st. Warszawy Uchwałą nr XLII/1286/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. wprowadziła nowe, punktowane kryterium dla kandydatów realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w szkole podstawowej. Jest to szczególnie istotna informacja dla rodziców, którzy chcą wybrać dla swojego dziecka szkołę nie obwodową, ponieważ gwarantuje ono, że dziecko spoza obwodu będzie miało możliwość kontynuowania edukacji w szkole, w której było w tzw. „zerówce przedszkolnej”.

Aby pomóc Państwu w dokonaniu wyboru właściwej szkoły, w której dziecko będzie realizować roczne przygotowanie przedszkolne, na bieżąco zamieszczać będziemy informacje rekrutacyjne, dlatego serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej!

Font Resize
Wysoki kontrast