Akcja Letnia

 

DYŻUR  WAKACYJNY – WAŻNE    INFORMACJE

 

Rodzice mają obowiązek potwierdzić uczęszczanie dziecka na dyżur wakacyjny            do dnia 18 czerwca 2015 r.

Potwierdzeniem będzie wniesienie odpłatności  za żywienie dziecka ( 8 zł stawka dzienna) oraz składki na Radę Rodziców w wysokości 20 zł z przeznaczeniem na organizację przedstawień teatralnych dla dzieci, zakup artykułów piśmiennych.

Odpłatność za akcję letnią przyjmowana będzie gotówką w kasie przedszkola w terminach:

29.V   (piątek)                godz.   7:30-15:30

1.VI  (poniedziałek)       godz.  7:30-15:30

2.VI (wtorek)                  godz.  9:00-17.00

8.VI (poniedziałek)       godz. 9:00-17:00

 9.VI   (wtorek)               godz.  9:00-17:00

16.VI  (wtorek)               godz.  9:00-17:00

17.VI  ( środa)                godz.   9:00-17:00

18.VI (czwartek)            godz.  7:30-14:30

 

Przy potwierdzaniu woli uczęszczania na dyżur wakacyjny, rodzice płacący przelewem proszeni są o odebranie numerów rachunków na które należy wpłacać należności (dokumenty udostępnione na stoliku w szatni).

Należności powinny być zaksięgowane na rachunkach do dnia 18 czerwca 2015 r.

Brak opłaty za wyżywienie w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca             w dyżurującym przedszkolu.

 

Jednocześnie do 18 czerwca należy dostarczyć wypełnione dodatkowe dokumenty związane z pobytem dziecka na dyżurze  (dokumenty udostępnione na stoliku w korytarzu).

 

W czasie dyżuru wakacyjnego wyłączony będzie system elektronicznej ewidencji dzieci. Udostępnione będą listy do odbioru dzieci , na których rodzice wpisywać będą  godzinę odbioru i potwierdzać to czytelnym podpisem.

 

Odpłatność za świadczenie po godz. 13:00 zbierana będzie 14.VIII  i  17.VIII  w godzinach 13:00-17:15  lub ostatniego dnia pobytu dziecka w przedszkolu na dyżurze wakacyjnym.